Tư vấn hợp đồng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC là gì

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC là gì

Khi tiến hành hoạt động đầu tư phải lựa chọn hình thức đầu tư tùy thuộc vào từng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC là hình thức phổ biến nhất hiện nay

Các nhà đầu tư luôn phải trăn trở nên đầu tư vào đâu và đầu tư như thế nào để có thể thu được lợi nhuận cao, đạt hiệu quả nhất. Có rất nhiều lựa chọn về hình thức đầu tư, nhưng hiện nay, ở nước ta đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC thường được các nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn khi tiến hành hoạt động đầu tư của mình. Hãy cùng Luật Gia Phát tìm hiểu về hình thức đầu tư này.

Hợp đồng BBC (còn gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh) là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó các bên phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Chủ thể của hợp đồng theo hình thức hợp đồng BBC là mọi tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, thuộc sở hữu Nhà nước hay sở hữu tư nhân. Tùy thuộc vào quy mô dự án, nhu cầu của nhà đầu tư mà không giới hạn số lượng chủ thể trong hợp đồng.

Hop dong hop tac kinh doanh

Hợp đồng BBC có đặc điểm là không thành lập một pháp nhân mới. Như vậy các bên tham gia hợp đồng tồn tại độc lập mà không có pháp nhân chung, các bên hoạt động độc lập theo như phần vốn góp của mình và tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của mình.

Về hình thức của hợp đồng: Hợp đồng BBC phải được lập bằng văn bản trong trường hợp dự án đầu tư bằng hợp đồng BBC phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư. Còn hợp đồng BBC không cần lập bằng văn bản nếu không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

Nội dung của hợp đồng BBC là những thỏa thuận hợp tác kinh doanh bao gồm các thỏa thuận hợp tác kinh doanh bao gồm các thỏa thuận cùng góp vốn kinh doanh, cùng phân chia lợi nhuận và cùng chịu rủi ro. Nội dung hợp đồng BBC bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Họ tên và địa chỉ của người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.

- Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh

- Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên

- Quy định về tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng

- Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

- Quy định về sửa đổi chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp

thanh lap hop dong BBC

Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Với hình thức đầu tư này, các bên có thể hỗ trợ lẫn nhau những thiếu sót, yếu điểm cũng nhưu thị trường trong quá trình sản xuất kinh doanh để hai bên cùng hoạt động hiệu quả, cùng đạt được lợi ích mà mình mong muốn.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC có ưu điểm là nhanh gọn, thủ tục không quá phức tạp, giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc do không có sự ràng buộc về tổ chức bằng một pháp nhân chung Công ty Luật Gia Phát sẵn sàng tư vấn, giải đáp những thắc mắc cho quý khách trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 098.1214.789 để được tư vấn miễn phí.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC là gì

Các nhà đầu tư luôn phải trăn trở nên đầu tư vào đâu và đầu tư như thế nào để có thể thu được lợi nhuận cao, đạt hiệu quả nhất. Có rất nhiều lựa chọn về hình thức đầu tư, nhưng hiện nay, ở nước ta đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC thường được các nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn khi tiến hành hoạt động đầu tư của mình.

Các nhà đầu tư luôn phải trăn trở nên đầu tư vào đâu và đầu tư như thế nào để có thể thu được lợi nhuận cao, đạt hiệu quả nhất. Có rất nhiều lựa chọn về hình thức đầu tư, nhưng hiện nay, ở nước ta đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC thường được các nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn khi tiến hành hoạt động đầu tư của mình. Hãy cùng Luật Gia Phát tìm hiểu về hình thức đầu tư này.

Hợp đồng BBC (còn gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh) là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó các bên phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Chủ thể của hợp đồng theo hình thức hợp đồng BBC là mọi tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, thuộc sở hữu Nhà nước hay sở hữu tư nhân. Tùy thuộc vào quy mô dự án, nhu cầu của nhà đầu tư mà không giới hạn số lượng chủ thể trong hợp đồng.

Hop dong hop tac kinh doanh

Hợp đồng BBC có đặc điểm là không thành lập một pháp nhân mới. Như vậy các bên tham gia hợp đồng tồn tại độc lập mà không có pháp nhân chung, các bên hoạt động độc lập theo như phần vốn góp của mình và tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của mình.

Về hình thức của hợp đồng: Hợp đồng BBC phải được lập bằng văn bản trong trường hợp dự án đầu tư bằng hợp đồng BBC phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư. Còn hợp đồng BBC không cần lập bằng văn bản nếu không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

Nội dung của hợp đồng BBC là những thỏa thuận hợp tác kinh doanh bao gồm các thỏa thuận hợp tác kinh doanh bao gồm các thỏa thuận cùng góp vốn kinh doanh, cùng phân chia lợi nhuận và cùng chịu rủi ro. Nội dung hợp đồng BBC bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Họ tên và địa chỉ của người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.

- Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh

- Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên

- Quy định về tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng

- Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

- Quy định về sửa đổi chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp

thanh lap hop dong BBC

Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Với hình thức đầu tư này, các bên có thể hỗ trợ lẫn nhau những thiếu sót, yếu điểm cũng nhưu thị trường trong quá trình sản xuất kinh doanh để hai bên cùng hoạt động hiệu quả, cùng đạt được lợi ích mà mình mong muốn.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC có ưu điểm là nhanh gọn, thủ tục không quá phức tạp, giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc do không có sự ràng buộc về tổ chức bằng một pháp nhân chung Công ty Luật Gia Phát sẵn sàng tư vấn, giải đáp những thắc mắc cho quý khách trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

 

Trên đây là câu trả lời của Luật Gia Phát.

Để được tư vấn miễn phí và kịp thời vui lòng liên hệ
Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

 Biểu mẫu tư vấn luật doanh nghiệp

văn bản tư vấn luật doanh nghiệp

 

nhận xet khách hàng về công ty luật gia phát

Công ty Tư vấn luật doanh nghiệp

Xin giấy phép mạng xã hội

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Tư luật doanh nghiêp qua điện thoại ATEN

"Xin chào toàn thể đội ngũ nhân viên, luật sư công ty tư vấn luật  Gia Phát. Tôi viết thư này để cảm ơn quý công ty đã giúp đỡ tôi trong vấn đề thành lập và quảnlý trung tâm đào tạo trong suốt 5 năm qua. Trước kia, mới bắt đầu có ý tưởng về mở trung tâm ngoại ngữ có khá nhiều thủ tục phức tạp bản thân tôi đã trực tiếp đi tìm hiểu và mất rất nhiều thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát

"Tôi đã đúng đắn khi quyết định sử dụng dịch vụ của tư vấn luật doanh nghiệp Gia Phát.Cơ sở kinh doanh thực phẩm của tôi vừa mở ra, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh tôi biết mình cần sự hỗ trợ và tư vấn của một công ty Luật. Trước hàng ngàn văn phòng luật, tôi đã được giới thiệu và quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn, xin giấy phép của Luật Gia Phát."

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật gia phát tư vấn NiNa

Đã 3 năm kể từ khi trung tâm tiếng anh của tôi đi vào hoạt động, mọi thứ hiện nay đã ổn định hơn rất nhiều.Hôm nay nhận được lời mời của công ty viết nhận xét về quá trình cùng làm việc, lại nhớ khoảng thời gian đấy..Những ngày đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn, từ kinh tế, thời gian, nhân lực và đặc biệt là  thủ tục xin giấy phép hoạt động. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được biết và làm quen với tư vấn luật doanh Luật Gia Phát.

Xem thêm..

Khách hàng công ty tư vấn luật Hottab

Từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Không am hiểu pháp luật nước, còn gặp nhiều lúng túng trong việc làm hồ sơ, thủ tục. Đến với luật Gia Phát tôi được tư vấn tận tình, Giúp cho công việc của tôi được tiến hành thuận lợi đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và hơn nữa là đúng quy định pháp luật. Xin cảm ơn công ty!

Xem thêm..

Công ty tư vấn luật uminsu

Bắt đầu kinh doanh, chưa có nhiều kiến thức pháp luật để bảo vệ thương hiệucủa mình. Đến với Công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luật Gia Phát tôi đã được tư vấn về cách bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó thương hiệu của chúng tôi được sử dụng rộng rãi mà không bị nhầm lẫn với các thương hiệu khác trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và quay lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty truyền thông gia phúc

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

Gặp một số vướng mắc trong quá trình xin giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, chúng tôi đã tìm đến Công ty Luật TNHH Gia Phát và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Thái độ làm việc của các luật sư và nhân viên tại đây rất nhiệt tình, nhờ có Luật Gia Phát mà chúng tôi đã có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh trong thời gian ngắn, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ.

Xem thêm...

Công ty nước giải phát thủ đô tư vấn luật doanh nghiệp

 

 

Chào toàn thể đội ngũ nhân viên và luật sư Công ty luật TNHH Gia Phát. Tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến quý công ty vì đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến. Cảm nhận của tôi khi được làm việc với công ty là các bạn nhân viên và các luật sư ở đây rất nhiệt tình và trách nhiệm , tôi được giải đáp rất tận tình những thắc mắc về các thủ tục xin giấy phép mạng xã hội. Luật Gia Phát đã giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa phí dịch vụ, thời gian và công sức.

Xem thêm...

CÔNG TY TNHH CAPITALAND – VISTA

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

logo-cong-ty-tu-van-luat-doanh-nghiep

Chúng tôi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện lớn nhất cả nước. Trong quá trình hoạt động và xây dựng hình ảnh, một trong những quan tâm hàng đầu của VN Post là chất lượng dịch vụ. Và để tạo lên thương hiệu như ngày nay, một trong những yếu tố mang sứ mệnh quan trọng là đội ngũ pháp lý mà chúng tôi đồng hành. Trong đó có Luật Gia Phát, một Công ty luật uy tín và tận tâm.

Xem thêm...

Thống kê truy cập