Đăng ký bản quyền tác giả đối với giao diện website

Mục lục bài viết

 1. 1. Căn cứ phát sinh quyền tác giả đối với giao diện website
 2. 2. Hình thức đăng ký
 3. 3. Quyền tác giả đối với giao diện website
 4. 3.1. Quyền nhân thân
 5. 3.2. Quyền tài sản
 6. 4. Thủ tục đăng ký bản quyền giao diện website
 7. 4.1. Thành phần hồ sơ

Trong thời đại công nghệ hiện nay, các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng website để quảng cáo, giới thiệu và mua bán sản phẩm, dịch vụ ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, đối diện với tình trạng ngày càng nhiều website được thiết lập, tiềm ẩn nhiều rủi ro về quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc copy, sao chép tác phẩm của người khác xảy ra ngày càng nhiều với hình thức tinh vi. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi, các cá nhân, tổ chức cần thiết đăng ký bản quyền tác giả, để bảo vệ quyền sở hữu của mình đối với quyền tác giả của tác phẩm đăng ký.

Luật Gia Phát sẽ cung cấp cho quý khách hàng các nội dung về việc đăng ký bản quyền tác giả đối với giao diện website như sau:

1. Căn cứ phát sinh quyền tác giả đối với giao diện website

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác giao diện website được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

2. Hình thức đăng ký

Giao diện website có thể được đăng ký bản quyền tác giả dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

3. Quyền tác giả đối với giao diện website

Quyền tác giả đối với giao diện website bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản, cụ thể như sau:

3.1. Quyền nhân thân

Bao gồm các quyền sau đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm;

 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho phép người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

3.2. Quyền tài sản

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;

 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

 • Sao chép tác phẩm;

 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mang thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khá.

4. Thủ tục đăng ký bản quyền giao diện website

4.1. Thành phần hồ sơ

 1. Tời khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu;

 2. 02 bản in màu giao diện website trên giấy A4;

 3. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa);

 4. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

 5. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

 6. Giấy cam đoan của tác giả;

 7. Quyết định giao việc (trong trường hợp chủ dở hữu đăng ký là tổ chức hoặc hợp đồng thuê bên thứ 3 sáng tác ra tác phẩm);

 8. Giấy ủy quyền;

 9. 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức) hoặc CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu chủ sở hữu là cá nhân).

​​​​​​​​​​​​​​4.2. ​​​​​​​Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Gia Phát cung cấp cho quý khách hàng về việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với giao diện website. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và cùng đồng hành để bảo vệ quyền của doanh nghiệp đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ đó.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Gia Phát

Hotline (24/7): 0981.214.789

Email: ceo@luatgiaphat

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT