Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài - Phần II

Đầu tư ra nước ngoài đối với những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Quốc Hội

Đối với những dự án đầu tư sau:

  •  Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
  • Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Những dự án đầu tư trên trước khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài thì phải nộp hồ sơ dự án trình nên Quốc hội, Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của dự án đó.

Đầu tư ra nước ngoài

Trình tự, thủ tục, hồ sơ Quốc hội đầu tư ra nước ngoài như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

Bước 3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định.

Bước 4. Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình của Chính phủ;

b) Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật này;

c) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;

d) Tài liệu khác có liên quan.

Bước 5. Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án Quốc hội phê duyệt đầu tư

- Dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền Phê duyệt đầu tư của Quốc hội đã được lập hồ sơ nêu ở trên.

- Tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đầu tư; Hoặc - Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là donh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập;

- Tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

- Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Tham khảo thêm tại:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo Tin học có vốn đâu tư nước ngoài (Hàn Quốc)

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu cũng như thực hiện các vấn đề pháp lý liên quan đến này xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Gia Phát theo thông tin sau để được tư vấn chi tiết:

Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn   

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

 

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT