Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo pháp luật hiện hành

Mục lục bài viết

  1. 1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài:
  2. 2. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài:
  3. 3. Điều kiện cấp GCN đầu tư ra nước ngoài:
  4. 4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài:

Ngày nay, trong tiến trình hội nhập, cùng với việc thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam cũng được Chính phủ khuyến khích đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm thị trường rộng lớn hơn, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp của các thi trường trên thế giới. Vậy để có thể mở cánh cửa vươn ra thị trường thế giới, các nhà đầu tư Việt Nam cần phải thực hiện những thủ tục gì? Đó là thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài,cụ thể như sau :

1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài:

Trước khi tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài,nhà đầu tư cần phải xác định được hình thức đầu tư mà mình muốn đầu tư,là một trong những hình thức dưới đây : 

- Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư;

- Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

- Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

- Mua, bán các loại giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

- Các hính thức đầu tư khác theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư.

2. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài:

- Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án: Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên; dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

- Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư không thuộc các trường hợp Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và thỏa mãn các điều kiện: dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, tạp chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên; dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

3. Điều kiện cấp GCN đầu tư ra nước ngoài:

Nhà đầu tư muốn tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cần phải có đầy đủ các điều kiện theo luật định,bao gồm :
 - Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật đầu tư 2014;

-  Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật đầu tư 2014;

- Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật đầu tư thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

-  Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật đầu tư;

- Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài:

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Đối với dự án không thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho Bộ kế hoạch và đầu tư. Hồ sơ gồm: Văn bản đăng kí đầu tư ra nước ngoài; bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; quyết định đầu tư ra nước ngoài; văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư; đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, luật chứng khoán, luật khoa học và công nghệ, luật kinh doanh bảo hiểm.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trên, Bộ kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

DỊCH VỤ CỦA LUẬT GIA PHÁT
- Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

- Đại diện thực hiện các hoạt động trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến yêu cầu của khách hàng;

- Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.

Ngoài những dịch vụ trên,Luật Gia Phát còn hỗ trợ khách hàng thông qua tư vấn luật doanh nghiệp qua điện thoại,qua mail và hỗ trợ trực tiếp khi khách hàng có yêu cầu.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Hotline: 098.1214.789

Email: luatgiaphat@gmail.com

Website: luatgiaphat.com

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT