Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì ? Có những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nào ? Bài viết dưới đây của Luật Gia Phát sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục chia, tách doanh nghiệp

Chia, tách doanh nghiệp đều là những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó. Đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động vì quy mô lớn.  Tuy nhiên, việc chia, tách doanh nghiệp lại không phải là thủ tục đơn giản mà bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng có thể thực hiện được chính xác. Do đó, dựa theo Luật doanh nghiệp 2014, Luật Gia Phát xin được đưa ra một số ý kiến trong bài viết này để giúp những ai có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này được cụ thể hơn.


Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

Trong quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với tình hình phát triển, doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ cũng như tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên. Việc thay đổi tỷ lệ góp vốn của công ty được thực hiện khi tỷ lệ phần vốn góp của các cổ đông thay đổi như do không góp đủ vốn, chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế.


Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Tuy không có chức năng kinh doanh của doanh nghiệp nhưng văn phòng đại diện lại là đơn vị thực hiện hoạt động nghiên cứu, thăm dò thị trường, cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các đối tác mới tại thị trường không phải nơi đặt trụ sở chính. Do đó, việc thành lập văn phòng đại điện đang là xu hướng đối với đa số doanh nghiệp trong nước. Trong bài viết này, Luật Gia Phát sẽ tập trung nghiên cứu thủ tục thành lập Văn phòng đại diện.

Thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp thì các thành viên trong công ty được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Về bản chất, mua bán công ty TNHH 2 thành viên trở lên là việc mua lại phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ của mình trong công ty TNHH 2 thành viên, người mua sẽ trở thành chủ sở hữu mới của công ty. Như vậy, khi thực hiện mua bán công ty TNHH 2 thành viên cũng chính là đang thực hiện giao dịch chuyển nhượng, mua phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên.