Điều kiện cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử

Mục lục bài viết

  1. 1. Tạp chí điện tử là gì?
  2. 2. Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử

Trước nhu cầu đa dạng của bạn đọc và trong xu thế phát triển chung của công nghệ thông tin dẫn đến sự thay đổi thói quen đọc của người dùng, từ các ấn phẩm giấy chuyển sang các website, tạp chí, báo… điện tử. Từ đó, nhu cầu thiết lập các trang tạp chí điện tử ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, đây là một hoạt đông liên quan đến lĩnh vực báo chí, và cần phải đáp ứng các điều kiện cần thiết khi thực hiện thủ tục này.

Luật Gia Phát xin phép cung cấp đến các bạn điều kiện cần đáp ứng khi thiết lập tạp chí điện tử như sau:

1. Tạp chí điện tử là gì?

Tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng.

2. Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử

Để được cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, cơ quan, tổ chức cần đáp ứng được các điều kiện sau:

1. Phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đáp ứng điều kiện về nhân sự, cụ thể:

  • Điều kiện bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập tạp chí điện tử như sau:

+ Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

+ Trình độ lý luận cấp cao trở lên;

+ Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ thông tin và truyền thông cấp chứng chỉ;

+ Có thẻ nhà báo đang còn hiệu lực do Bộ thông tin và truyền thông cấp.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

  • Có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và có đội ngũ biên tập viên đã được cấp thẻ nhà báo bảo đảm cho hoạt động của tạp chí điện tử.

3. Xác định rõ tên tạp chí điện tử dự kiến đề nghị cấp phép; tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí điện tử.

4. Phải sử dụng ít nhất một tên miền “.vn” còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép.

5. Xây dựng quy trình quản lý phù hợp với mô hình hoạt động tạp chí điện tử.

6. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đề nghị cấp phép, bao gồm:

  • Có trụ sở ổn định bảo đảm hoạt động của tạp chí điện tử;
  • Có đủ trang thiết bị, nhân sự, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động của tạp chí điện tử;
  • Có đủ điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo tôn chỉ, mục đích.

7. Đối với các tổ chức giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành đề nghị cấp phép hoạt động tạp chí điện tử và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.

Trên đây là tư vấn của Luật Gia Phát về điều kiện xin cấp phép hoạt động tạp chí điện tử. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, Luật Gia Phát sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ cấp phép hoạt động tạp chí điện tử trong thời gian nhanh nhất.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Gia Phát

Hotline (24/7): 0981.214.789

Email: ceo@luatgiaphat

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT