Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn qua mạng lần đầu

Mục lục bài viết

  1.  1. Nội dung thông báo phát hành hóa đơn
  2. 2. Hồ sơ đối với việc thông báo phát hành:
  3. 3. Thời hạn:
  4. 4. Hướng dẫn tiến hành lập Thông báo phát hành hóa đơn

Để có thể sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo phát hiện hóa đơn lần đầu qua mạng. Dưới đây là những lưu ý và thủ tục phát hành hóa đơn qua mạng lần đầu:

 1. Nội dung thông báo phát hành hóa đơn

Tên; mã số thuế; địa chỉ; điện thoại của đơn vị phát hành hóa đơn
Các loại hóa đơn phát hành
Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn
Ngày lập Thông báo phát hành
-  Tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị

2. Hồ sơ đối với việc thông báo phát hành:

Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC

01 bộ hóa đơn mẫu
Trong đó: Hoá đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

3. Thời hạn:

Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

4. Hướng dẫn tiến hành lập Thông báo phát hành hóa đơn

Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng cụ thể như sau:

Bước 1: Mở phần mềm HTKK » Đăng nhập » Hóa đơn » Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC » Ngày thông báo » Đồng ý. Sau đó cửa sổ lập tờ khai hiện ra, cần nhập những thông tin sau:

Mã loại hoá đơn: kéo chọn 01GTKT

Tên loại hoá đơn: tự động chạy ra dòng chữ “ Hoá đơn giá trị gia tăng” khi đã chọn mã loại hoá đơn là 01GTKT

Mẫu số: Nhập mẫu số như trên hoá đơn mẫu.

Ký hiệu: Nhập ký hiệu như trên hoá đơn mẫu

Số lượng: hệ thống không cho nhập (tự động nhảy)

Từ số – đến số: Lần đầu tiên chỉ được phát hành từ số 1 đến số 50 (không được phát hành nhiều hơn)

Ngày bắt đầu sử dụng: Cách ngày lập tờ khai 02 ngày trở lên (không được ít hơn 2 ngày).

Tên doanh nghiệp in: Nhập tên công ty in theo thông tin trên hợp đồng in.

MST doanh nghiệp in: Nhập MST tên công ty in theo thông tin trên hợp đồng in.

Tên cơ quan tiếp nhận thông báo: Nhập tên chi cục thuế quản lý.

Chú ý: Kiểm tra tất cả các thông tin trước khi bấm “GHI” và “KẾT XUẤT XML” để hoàn tất tờ khai.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc lập thông báo phát hành hóa đơn!

Để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn      Website: luatgiaphat.com/ luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT