Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với khẩu trang y tế

Hiện nay, khẩu trang y tế đang được sử dụng rất nhiều do dịch bệnh gây ra. Vậy để có thể lưu hành khẩu trang trên thị trường cần phải xin các giấy tờ cần thiết. Khẩu trang khi được phân loại là trang thiết bị y tế loại A thì  sẽ tiến hành tiếp thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng để có thể lưu thông trên thị trường. Công ty Luật Gia phát sẽ tư vấn các bước thực hiện và thành phần hồ sơ chuẩn bị tới Quý khách hàng như sau:

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị ý tế thuộc loại B,C,D cần chuẩn bị những gì ?

Trước khi thực hiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D, người đứng đầu cơ sở mua bán trang thiết bị y tế cần phải gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định đến Sở Y tế nơi cơ sở mua bán đặt trụ sở. Để tiến hành gửi hồ sơ công ty Luật Gia Phát xin tư vấn như sau:


Phân loại trang  thiết bị y tế cần chuẩn bị những giấy tờ gì ?

Để trang thiết bị có thể thực hiện các thủ tục xin lưu hành hoặc làm công bố thì trước tiên cần phải phân loại trang thiết bị y tế. Vậy khi phân loại trang thiết bị y tế cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thủ tục như thế nào, sau đây Luật Gia Phát xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn như sau:

Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị ý tế thuộc loại B,C,D

Trước khi thực hiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D, người đứng đầu cơ sở mua bán trang thiết bị y tế cần phải gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định đến Sở Y tế nơi cơ sở mua bán đặt trụ sở. Để tiến hành gửi hồ sơ công ty Luật Gia Phát xin tư vấn như sau:


Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế, thủ tục và giấy tờ cần biết.

Cơ sở chỉ được thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn  trang thiết bị y tế sau khi thực hiện công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định. Vậy trình tự và thủ tục công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như thế nào và chuẩn bị ra sao, sau đây Công ty Luật Gia phát sẽ tư vấn các bước thực hiện và thành phần hồ sơ chuẩn bị tới Quý khách hàng như sau:

Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế, thủ tục và giấy tờ cần biết

Cơ sở chỉ được thực hiện phân loại trang thiết bị y tế sau khi thực hiện công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế theo quy định. Vậy trình tự và thủ tục công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế như thế nào và chuẩn bị ra sao, sau đây Công ty Luật Gia phát sẽ tư vấn các bước thực hiện và thành phần hồ sơ chuẩn bị tới Quý khách hàng như sau: