Hỏi đáp thủ tục thay đổi đăng ký tên doanh nghiệp

(Nguyễn Đức Phúc – Hà Nội): Xin chào luật sư, hiện tại do nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi muốn thay đổi tên doanh nghiệp cho phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình. Nhưng tôi lại chưa hiểu rõ thủ

Hỏi đáp thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

(Vũ Minh Long – Hà Nội): Xin chào luật sư, hiện tại do một số vấn đề cá nhân tôi muốn nhượng lại chức vụ trong công ty cổ phần Minh Long cho người khác. Nhưng tôi lại chưa hiểu rõ thủ tục thay đổi giám đốc


Hỏi đáp thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

(Đỗ Tuấn Ngọc – Hà Nội): Xin chào luật sư, hiện tại công ty TNHH Ngọc Hà là do tôi và một người bạn sáng lập. Do một số vấn đề cá nhân, tôi muốn nhượng lại chức vụ cho người bạn. Nhưng lại vướng mắc trong

Xin giấy phép thành lập hộ kinh doanh cá thể cần những thủ tục gì?

(Lê Hoàng Anh – Hà Nội): Xin chào luật sư, trong thời gian sắp tới tôi có dự định mở một shop thời trang. Nhưng tôi lại chưa hiểu rõ một số vấn đề pháp lý cũng như thủ tục xin giấy phép thành lập hộ kinh


Hỏi đáp thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

(Phùng Văn Dũng – Hà Nội): Xin chào luật sư, hiện tại do nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh của công ty. Tôi muốn mở thêm một chi nhánh công ty của mình tại thành phố khác. Mong luật sư tư vấn thủ tục

Hỏi đáp thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

(Nguyễn Thế Anh – Hà Nội): Xin chào luật sư, do gặp một số vấn đề trong kinh doanh. Dự định trong thời gian sắp tới công ty của tôi muốn sáp nhập vào một doanh nghiệp khác. Nhưng trong quá trình làm thủ