Những lợi ích khi đăng ký bản quyền website độc quyền

Quyền tác giả đối với webstie có thể được hiểu là việc được pháp luật, xã hội, quần chúng….công nhận cho cá nhân đối với website do mình sáng tạo ra, căn cứ dựa trên  Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009.

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là gì? Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thể hiện thế nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được hiểu là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện tương tự, tồn tại dưới dạng độc bản.


Sao chép tin tức báo chí từ các trang báo có vi phạm bản quyền không?

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của internet chúng ta ngày càng được tiếp cận nhiều hơn với các thông tin, cách trang báo mạng, các mạng xã hội… những việc như sao chép, truyền bá, trích dẫn những tin tức được thực hiện thường xuyên tuy nhiên đây có được coi là hành vi xâm phạm đối với quyền tác giả của người viết bài không.