Sao chép tin tức báo chí từ các trang báo có vi phạm bản quyền không?

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của internet chúng ta ngày càng được tiếp cận nhiều hơn với các thông tin, cách trang báo mạng, các mạng xã hội… những việc như sao chép, truyền bá, trích dẫn những tin tức được thực hiện thường xuyên tuy nhiên đây có được coi là hành vi xâm phạm đối với quyền tác giả của người viết bài không.