Hỏi đáp về trang thông tin điện tử tổng hợp và điều kiện để thành lập

[Phạm Trường – Quảng Ninh] Xin chào,Luật sư có thể cho tôi biết rõ hơn về trang thông tin điện tử tổng hợp và điều kiện để thành lập không?

     Giải đáp :  Chào bạn Phạm Trường,Công ty Luật Gia Phát xin cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của bạn về trang thông tin điện tử tổng hợp như sau :

     Để hiểu thế nào là trang thông tin điện tử tổng hợp,bạn phải hiểu trang thông tin điện tử trên Internet là gì. Trang thông tin điện tử trên Internet là trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác.

     Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

     Các tổ chức và Doanh nghiệp muốn thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp để cung cấp thông tin thì cần có đầy đủ các điều kiện do pháp luật yêu cầu,đó là :

     a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

     b) Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

     c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội;

     d) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

     đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin

     Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện này,muốn thành lập và đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp,các tổ chức và doanh nghiệp cần phải xin giấy phép icp.Sau đó,tổ chức và doanh nghiệp có thể đưa trang thông tin đ

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT