Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại


Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Đối tượng thực hiện nhượng quyền thương mại: Thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự định nhượng quyền.

Thời điểm nhượng quyền thương mại: Trước khi thực hiện nhượng quyền thương mại.

Nơi đăng ký nhượng quyền thương mại: Bộ Công thương.

 

nhượng quyền thương mại

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu.

2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu .

3. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;

4. Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

5. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Trình tự thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại:

- Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương.

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh .

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, bộ Công Thương ban hành thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận.

- Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận thông báo trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

IV. Lệ phí:

Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Theo đó:

1. Thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào Việt Nam:

- Cấp mới thông báo là: 16.500.000 đồng/giấy;

- Sửa đổi, bổ sung thông báo là: 6.000.000 đồng/giấy;

- Cấp lại thông báo là: 500.000 đồng/giấy.

2. Thương nhân Việt Nam nhượng quyền thương mại ra nước ngoài

- Cấp mới thông báo là: 4.000.000 đồng/giấy;

- Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo là: 500.000 đồng/giấy.

3. Thương nhân nhượng quyền thương mại trong nước

- Cấp mới thông báo là: 4.000.000 đồng/giấy;

- Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo là: 500.000 đồng/giấy.

Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT