Bạn muốn làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ - Vậy bạn cần phải có những điều kiện gì?

Hiện nay, quá trình hội nhập hóa ngày càng phát triển, đặc biệt là về ngôn ngữ. Con người bắt đầu tiếp xúc với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Kéo theo đó là việc hình thành các trung tâm ngoại ngữ nhằm đáp ứng được nhu cầu cần thiết của con người. Và bạn đang có ý định thành lập trung tâm ngoại ngữ, muốn trở thành giám đốc, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu bạn cần có những điều kiện gì để có thể trở thành giám đốc trung tâm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật:
+ Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

+  Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

+  Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi”.

Vậy, theo quy định tại điều trên, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học phải đáp ứng các điều kiện sau:
Có phẩm chất chinh trị, đạo đức tốt; có năng lực quản lí;

Điều kiện trên gắn liền với nhân thân cá nhân của giám đốc. Người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt tức không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng.

Tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ;

Đối với giám đốc của trung tâm ngoại ngữ, pháp luật không quy định giám đốc trung tâm tiếng anh phải tốt nghiệp đại học ngoại ngữ khoa tiếng anh.

Tuy nhiên, đồng thời giam gia giảng dạy, theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT:
“ 2. Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Vậy, bắt buộc giáo viên phải  của trung tâm ngoại ngữ có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy. Giáo viên dạy tiếng anh thì phải có bằng cao đẳng, đại học trường ngoại ngữ khoa tiếng anh.

Hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;

Được cấp ra quyết định thành lập trung tâm công nhận;

Ngoải ra, giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hoạt động của trung tâm; độ tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Yêu cầu đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Luật Gia Phát cung cấp cho bạn về điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ. Nếu như  nhưng vẫn chưa định hình bạn cần làm gì, bắt đầu từ đâu. Hãy để Luật Gia Phát tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ một cách nhanh nhất và chi phí hợp lý nhất.Bạn có thể liên hệ trực tiếp theo đường dây nóng 098.1214.789 để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT