Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mục lục bài viết

  1. Thành phần hồ sơ
  2. Lưu ý:

Bạn đang muốn thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới cho doanh nghiệp của mình để đáp ứng nhu cầu của thị trường và mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh? Bạn đang không biết bắt đầu từ đâu về những thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề này? Luật Gia Phát - công ty tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí xin cung cấp cho bạn một số thông tin về thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Thành phần hồ sơ

- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

- Tài liệu khác đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định.
Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp nộp kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề và giấy tờ tùy thân của người có chứng chỉ hành nghề. Trong trường hợp, nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng.

Lưu ý:

Thời hạn thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Hotline: 098.1214.789
Email: luatgiaphat@gmail.com

Mọi thông tin xem chi tiết tại Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn      

Hỗ trợ trực tuyến 24/7.

 

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT