Tư vấn về cơ sở vật chất,tài chính của trung tâm tin học

Mục lục bài viết

  1. I.Điều kiện về: cơ sở vật chất
  2. II.Trung tâm tin học phải có biển hiệu trung tâm, biển hiệu trung tâm gồm những nội dung sau:

Để đưa một trung tâm tin học đi vào hoạt động giảng dạy,đào tạo,bạn cần phải có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập trung tâm tin học thì một trung tâm cần phải chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất,tài chính để hoạt động,cụ thể như sau :

I.Điều kiện về: cơ sở vật chất


Trung tâm tin học phải có đầy đủ cơ sở vật chất; Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

II.Trung tâm tin học phải có biển hiệu trung tâm, biển hiệu trung tâm gồm những nội dung sau:

 

         - Phía trên bên trái: tên của cơ quan quản lý trực tiếp của trung tâm;

         - Ở giữa: tên trung tâm;

         - Phía dưới cùng: Địa chỉ, số điện thoại, số Fax của trung tâm.

Nguồn tài chính của trung tâm bao gồm:
         1. Ngân sách nhà nước cấp (nếu có).

2. Học phí và các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác.

         3. Nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

         4. Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Nguồn tài chính của trung tâm tin học được sử dụng vào các việc sau:
         1. Các hoạt động giáo dục của trung tâm.

         2. Trang bị cơ sở vật chất, đồ dùng, phương tiện, học liệu.

         3. Các hoạt động nghiên cứu khoa học.

         4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên của trung tâm.

         5. Chi thi đua, khen thưởng.

6. Chi đầu tư, phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị.

  7. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Luật Gia Phát tư vấn miễn phí về các thủ tục,điều kiện đối với việc thành lập và hoạt động của trung tâm tin học,đồng thời tiến hành thủ tục thành lập trung tâm tin học với thời gian ngắn,giá cả hợp lý.


Mọi chi tiết xem thêm tại:
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT