Tư vấn về bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông

Hiện nay, tai nạn giao thông đang là nỗi ám ảnh của mỗi người dân. Tai nạn không loại trừ bất kỳ người nào khi tham gia giao thông, tuy nhiên việc giải quyết hậu quả không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, mà còn là thỏa thuận giữa các bên khi có tai nạn xảy ra,vậy việc bồi thường như thế nào cho hợp lí. Luật Gia Phát cung cấp cho bạn những lưu ý khi thỏa thuận vấn đề này.
 tai nạn giao thông

Tư vấn về mức phí thi hành án dân sự

Để một bản án có hiệu lực, sau quá trình xét xử thì việc thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình này. Vậy mức án phí để thi hành án dân sự là bao nhiêu, những đối tượng nào phải nộp án phí này, đối  tượng nào được miễn giảm án phí.. Cùng luật Gia Phát tìm hiểu về vấn đề này.


Tư vấn về các quy định hòa giải trong tố tụng dân sự

Hòa giải là một chế định quan trọng trong tố tụng dân sự. Là hoạt động do Tòa án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự (VADS). Việc hòa giải có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí cho Nhà nước và công dân, giảm bớt giai đoạn tố tụng kéo dài, vừa giải quyết triệt để các mâu thuẩn giữa các đương sự… Do đó, nếu chế định hòa giải không được quan tâm trong việc giải quyết VADS thì quyền và lợi ích của các bên đương sự sẽ không được bảo đảm. Vì vậy, tư vấn về các quy định hòa giải trong tố tụng dân sự là khâu cần thiết để các chủ thể có thể nắm rõ hơn về mọi khía canh của vấn đề đang quan tâm.

Thừa kế có yếu tố nước ngoài

Trong điều kiện hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, nhiều quan hệ xã hội vượt ra khỏi phạm vi của quốc gia, một trong những quan hệ đó là quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài.

Thừa kế có yếu tố nước ngoài

Các trường hợp thừa kế có yếu tố nước ngoài bao gồm:


Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

1. Người khởi kiện phải có năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự:

- Năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do pháp luật quy định. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong việc yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.