Những lưu ý khi điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay còn gọi là Giấy phép đầu tư) là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư có thể gặp trường hợp phải làm thay đổi, điều chỉnh các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã hết hạn. Trong bài viết này, Luật Gia Phát sẽ tập trung đến nội dung những lưu ý khi điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài với chủ thể là pháp nhân Việt Nam nhưng 100% vốn góp do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn để kinh doanh tại Việt Nam. Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan.


Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Trong nền kinh tế hội nhập, hình thức các công ty liên doanh lại để cùng nhau hợp tác kinh doanh cũng như phục vụ mục đích mục đích chuyển giao công nghệ sản xuất an toàn chất lượng không còn xa lạ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không phải chủ đầu tư nào cũng đều có những hiểu biết về quy định về công ty liên doanh.

Để nắm rõ quy định về các loại hình doanh nghiệp liên doanh cũng như thủ tục mở doanh nghiệp liên doanh, bài viết dưới sẻ trình bày chi tiết để độc giả tìm hiểu.


Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là văn bản ghi nhận thông tin về dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư có thể thay đổi một trong số các nội dung của dư án nên cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trong bài viết này, Luật Gia Phát sẽ tập trung nghiên cứu thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Sau 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW vào ngày 20-8-2019, “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”. Đến nay, việc triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính đã thu được một số kết quả nhất định.
Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận đầu tư từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư xã hội, 55% tổng giá trị sản xuất công nghiệp; hơn 70% kim ngạch xuất khẩu. Dòng vốn ngoại đã hiện diện ở hầu hết các địa phương trong cả nước với nhiều dự án được đầu tư bởi những tên tuổi lớn toàn cầu, như Intel, Microsoft, Foxconn, Samsung, Sanyo, Sony, Fujitsu, Toshiba, Panasonic..., góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ chốt của nền kinh tế, như dầu khí, điện tử, viễn thông...