Trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics

Mục lục bài viết

  1. - Tổn thất do lỗi của khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền:
  2. - Tổn thất do khuyết tật của hàng hóa:
  3. - Tổn phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải
  4. - Trường hợp không nhận được thông báo về khiếu nại, bị kiện

Ngoài những trường hợp được miễn trách nhiệm chung đối với các loại hợp đồng theo quy định tại Điều 294 Luật Thương Mại. Tại Điều 237 Luật Thương mại còn quy định các trường hợp được miễn trách nhiệm riêng đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics.

Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được miễn trách nhiệm trong những trường hợp sau:

- Tổn thất do lỗi của khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền:

Chính việc khách hàng không thực hiện đúng việc chỉ dẫn, cũng như cung cấp những thông tin cần thiết, đúng đắn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực hiện hoạt động của mình, và việc thực hiện dịch vụ logistics gây thiệt hại, tuy nhiên thiệt hại này không phải do lỗi của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics, ở đây hoàn toàn do lỗi của khách hàng nên họ phải tự có trách nhiệm đối với những tổn thất về hàng hóa.

- Tổn thất phát sinh do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics làm đúng theo chỉ dẫn của khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền:

Trường hợp này lỗi là do khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền gây ra, chính những chỉ dẫn không đúng của khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền là nguyên nhân gây nên những tổn thất đối với hàng hóa, và thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics do đã thực hiện những chỉ dẫn của khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền mới gây nên những tổn thất này.

- Tổn thất do khuyết tật của hàng hóa:

Trường hợp này là khách quan đối với yếu tố lỗi của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics, nhưng là chủ quan đối với hàng hóa, chính những khuyết tật bên trong hàng hóa mới là nguyên nhân chính, chủ yếu gây nên thiệt hại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không có lỗi.

- Tổn phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải

+ Các trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật được quy định tại Điều 294 Luật Thương mại năm 2005, gồm có: Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận; Xảy ra sự kiện bất khả kháng; Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia; Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Đây là những trường hợp xảy ra có thể do các bên thỏa thuận (ý chí chủ quan của các bên) hoặc cũng có thể do sự kiện bất khả kháng gây ra mà không phải lỗi của chủ thể nào (điều kiện khách quan), hoặc việc vi phạm do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics cũng được miễn trách nhiệm đối với những tổn thất của hàng hóa nếu những tổn thất này được gây ra trong quá trình vận chuyển và việc gây tổn thất trong quá trình này được thừa nhận là tập quán và không phải chịu trách nhiệm.

- Trường hợp không nhận được thông báo về khiếu nại, bị kiện

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận;

+ Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.

Trên đây là phần tư vấn sơ bộ của công ty Luật Gia Phát tư vấn về vấn đề Trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics.

Để được tư vấn miễn phí và kịp thời vui lòng liên hệ

Hotline: 098.1214.789

Hoặc: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn   

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT