Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

Mục lục bài viết

  1. I. Điều kiện để được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài:
  2. II. Hồ sơ đăng ký để được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài cần chuẩn bị như sau:
  3. III. Trình tự thủ tục:

Luật Gia phát xin gửi thông tin liên quan đến thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài để giúp quý khách hàng nắm được thông tin một cách chính xác và hiệu quả nhất.

I. Điều kiện để được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài:

- Tính đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm và tính đến thời điểm đề nghị thành lập văn phòng đại diện đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm;

- Có đề án thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài có tính khả thi; mục tiêu, phương hướng hoạt động rõ ràng, phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam;

- Chấp hành đúng chế độ báo cáo tình hình hoạt động hằng năm đối với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Không vi phạm các điều cấm của pháp luật về khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài, tổ chức khoa học và công nghệ phải thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ

II. Hồ sơ đăng ký để được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài cần chuẩn bị như sau:

- Bản sao điều lệ tổ chức và hoạt động của chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh;

- Bản sao giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký hoạt động xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của tổ chức, cá nhân thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;

-  Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong năm tài chính gần nhất của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Lý lịch tư pháp người đứng đầu chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài;

-  Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đặt trụ sở của chi nhánh.

III. Trình tự thủ tục:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài nộp hồ sơ đến cơ quan đã cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức trước đó

Bước 2: Tiếp nhận và chuyển hồ sơ:

 Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật), Bộ phận Một cửa và trao cho người nộp hồ sơ một trong những giấy tờ sau:

 - Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định của pháp luật, trong đó nêu rõ những hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung);

Bước 3: Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép.

Trên đây là tư vấn của Luật Gia Phát để tiến hành thủ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài Nếu có vấn đề liên quan cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và tận tình sẽ giúp giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Mọi chi tiết xem thêm tại:
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT