Thủ tục và trình tự nhượng quyền thương mai


Nhượng quyền thương mại là một hoạt động kinh doanh nhằm cho phép mở rộng quy mô cho chủ thể kinh doanh khác nhưng vẫn giữ nguyên giá trị thương mại đã xây dựng. Hoạt động nhượng quyền thương mại ngà càng xuất hiện nhiều và phổ biến không chỉ trong nước còn diễn ra tại thị trường nước ngoài. Ở bài viết này, Luật Gia Phát xin tư vấn trình tự, thủ tục nhượng quyền thương mại trong nước.

 

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm

- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

- Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Lưu ý: Đối với các giấy tờ giới thiệu quyền thương mại; văn bằng bảo hộ, giấy từ chứng minh chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền thương mại 4 được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước.

 

2. Trình tự đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bước 1: nộp hồ sơ và đóng lệ phí đăng ký nhượng quyền thương mại

Bước 2: Bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có)

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản, cho thương nhân nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại  bổ sung hồ sơ đầy đủ. Thương nhân tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 3: Ghi tên vào Sổ đăng ký hoạt đọng thương mại

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản theo mẫu TB-3A, TB-3B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT