Thời hạn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2023

Với mỗi dự án đầu tư đều sẽ có thời gian hiệu lực nhất định. Và khi hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu muốn tiếp tục hoạt động, nhà đầu tư phải tiến hành gia hạn. Điều này làm dấy lên các câu hỏi ? Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào ? Thời hạn ra sao ? Đáp ứng nhu cầu của quý độc giả, Luật Gia Phát gửi đến quý độc giả bài viết về Thời hạn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2023

Tư vấn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp các dự án đầu tư cần thay đổi nội dung đăng ký đầu tư để phù hợp với dự án đầu tư của mình thì nhà đầu tư sẽ phải điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Với nội dung bài viết dưới đây, Luật Gia Phát xin được tư vấn về thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.