Tư vấn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp các dự án đầu tư cần thay đổi nội dung đăng ký đầu tư để phù hợp với dự án đầu tư của mình thì nhà đầu tư sẽ phải điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Với nội dung bài viết dưới đây, Luật Gia Phát xin được tư vấn về thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.