Thủ tục xin visa lao động cho người Nhật Bản đến làm việc tại Việt Nam

-Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).

-Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục xin cấp lại thẻ APEC(ABTC)

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện   

-Thẻ ABTC cấp cho doanh nhân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn ít nhất 3 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ.

-Thành phần hồ sơ xin cấp lại thẻ APEC bao gồm:
-Số lượng hồ sơ xin cấp lại thẻ APEC: 01 (một) bộ.

 


Cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Khoản 11 Điều 2 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 thì thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Việc cấp thị thực có thể diễn ra tại cửa khâu quốc tế hoặc tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. Việc quy định thẩm quyền cấp thị thực ngoài cơ quan tại cửa khẩu quốc tế còn có cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài nhằm thuận lợi hóa thủ tục xin cấp thị thực. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài ?

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài mới nhất

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam giúp cho người nước ngoài có đủ điều kiện pháp lý để vào Việt Nam làm việc lâu dài thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thẻ tạm trú  dùng để xuất nhập cảnh mà không cần visa. Tuy nhiên, khi hết thời hạn quy định của thẻ tạm trú thì người nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn. Để khách hàng biết được rõ hơn về thủ tục thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, Luật Gia Phát xin tư vấn như sau:


Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (Người NN)

Những người Việt Nam thường xuyên đi công tác ở nước ngoài hoặc người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam thường rất quan tâm đến chính sách cấp đổi, thi bằng lái xe quốc tế. Luật Gia Phát xin tư vấn và phân tích một số quy định pháp luật về vấn đề Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (Người NN)

Tìm hiểu về xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 Luật Gia phát xin gửi tư vấn liên quan đến thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động để giúp quý khách hàng nắm được thông tin một cách chính xác và hiệu quả nhất.