Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Chủ sở hữu công ty là người góp vốn duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, điều hành hoạt động và quyết định các vấn đề quan trọng trong công ty. Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có 1 người góp vốn nên cá nhân, tổ chức khác không thể góp thêm phần vốn của mình vào. Họ chỉ có thể mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên khi nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của chủ sở hữu. Khi đó họ sẽ thành chủ sở hữu mới của công ty. Sau đây Luật Gia Phát xin gửi đến các thông tin cần thiết liên quan đến hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau đây:

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Có nhiều doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động nhận thấy loại hình doanh nghiệp của công ty mình không phù hợp và chuyển đổi sang một loại hình doanh nghiệp khác. Trong đó, có những công ty TNHH chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần. Thủ tục chuyển đổi được quy định trong pháp luật doanh nghiệp như sau:


So sánh Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên là hai loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế có khá nhiều người vẫn nhầm lẫn về hai loại hình doanh nghiệp này. Điều này xuất phát từ những đặc điểm tương đồng giữa hai loại hình này. Luật Gia phát xin chỉ ra những nét điểm giống và khác nhau giữa hai loại hình doanh nghiệp này để quý khách hàng có thể hiểu hơn và cân nhắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

Để tiện lợi trong hoạt động cũng như đáp ứng nhu cầu hoạt động nhiều doanh nghiệp đã tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Luật Gia Phát xin tư vấn như sau:


Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi tiến hành đóng góp một số vốn vào trong công ty TNHH thì thành viên trong công ty sẽ có những quyền hạn nhất định trong đó có quyền chuyển đổi phần vốn góp. Để làm rõ hơn về vấn đề này, luật Gia Phát xin tư vấn như sau:

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể. Luật Gia Phát xin tư vấn về vấn đề này như sau: