Điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là một trong bốn phương thức giải quyết là thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. Phương thức giải quyết tranh chấp này với ưu điểm giải quyết nhanh chóng, thủ tục linh hoạt, giải quyết không công khai và xét xử một lần… đang ngày càng được các nhà kinh doanh lựa chọn làm phương thức giải quyết tranh chấp của mình.

Theo Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010, việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài cần đáp ứng theo những điều kiện sau đây:

- Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

- Trường hợp một bên tham gia THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

- Trường hợp một bên tham gia THỎA THUẬN TRỌNG TÀI là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Từ quy định trên, có thể thấy điều kiện để giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại là các bên có THỎA THUẬN TRỌNG TÀI. Và thỏa thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ

LUẬT GIA PHÁT

Hotline: 098. 1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn              Website: luatgiaphat.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT