Các Hình Thức Và Hạn Mức Khuyến Mại Hàng Hóa, Dịch Vụ

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác. Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

Khi doanh nghiệp áp dụng các hình thức khuyến mại hàng hóa, dịch vụ của mình thì phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý về khuyến mại. Doanh nghiệp chỉ được áp dụng hình thức khuyến mại này nếu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Trình tự, thủ tục công bố bao bì thực phẩm

Trong thời kỳ nền kinh tế thị trường hiện nay, sản phẩm có ưu thế cạnh tranh không chỉ ở chất lượng tốt mà còn ở mẫu mã, bao bì đẹp, bắt mắt người tiêu dùng. Đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm cần đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật nhất định qua thủ tục công bố bao bị dụng cụ chứa thực phẩm.


Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với các dụng cụ, bao bì đựng thực phẩm

Pháp luật về an toàn thực phẩm quy định các loại thực phẩm phải tự công bố bao gồm: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức phải tiến hành xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm và tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Thủ tục xin cấp phép bán buôn rượu

Rượu là hàng hóa đặc biệt. Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, khi cá nhân, tổ chức có nhu cấu bán buôn rượu phải thực hiện thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Hồ sơ và thủ tục cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh rượu

Các cá nhân, tổ chức khi tiến hành sản xuất, kinh doanh rượu phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Bởi theo quy định của pháp luật đầu tư, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu kể từ ngày được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu. Các cá nhân, tổ chức khi tiến hành sản xuất, kinh doanh rượu phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Bởi theo quy định của pháp luật đầu tư, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu kể từ ngày được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy là cách gọi tối giản hóa của Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.

Đây là một loại tài liệu pháp lý, một giấy tờ tối quan trọng cả cơ sở sản xuất kinh doanh, của doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nó giúp cơ sở chứng minh rằng mình đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.