Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản chuyên trang báo điện tử

Với sự phát triển của không gian mạng nói chung và ngành báo nói riêng, một tờ báo điện tử có nhu cầu mở rộng quy mô, hoạt động báo chí trên nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội là điều hoàn toàn dễ hiểu. Để có thể phân chia một cách cụ thể, có hệ thống, một tờ báo điện tử cần có các chuyên trang cho từng lĩnh vực cụ thể. Vậy chuyên trang là gì? Thủ tục đăng ký chuyên trang như thế nào? Kính mời quý bạn đọc cùng đi vào tìm hiểu cùng Luật Gia Phát với bài viết dưới đây.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử

Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Trong quá trình hoạt động của một cơ quan báo chí, sẽ có những trường hợp cần thay đổi một hoặc một số thông tin đã đăng ký trước đây. Vậy trình tự, thủ tục, hồ sơ để xin thay đổi nội dung đã ghi trong giấy phép hoạt động của báo điện tử, tạp chí điện tử như thế nào? Dưới đây, Luật Gia Phát sẽ trình bày một cách cụ thể, chi tiết để Quý Khách hàng có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.


Hồ sơ, thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in

Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Trong quá trình hoạt động của một cơ quan báo chí, sẽ có những trường hợp cần thay đổi một hoặc một số thông tin đã đăng ký trước đây. Vậy trình tự, thủ tục, hồ sơ để xin thay đổi nội dung đã ghi trong giấy phép hoạt động của báo in, tạp chí in như thế nào? Dưới đây, Luật Gia Phát sẽ trình bày một cách cụ thể, chi tiết để Quý Khách hàng có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động tạp chí in

Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Hoạt động báo chí có thể ảnh hưởng vô cùng to lớp đến nhận thức, suy nghĩ của người dân, từ đó tác động đến tình hình kinh tế, chính trị và an ninh - trật tự trong nước. Vì vậy, việc kiểm soát hoạt động báo chí là vô cùng cần thiết.


Điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động báo in

Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Hoạt động báo chí có thể ảnh hưởng vô cùng to lớp đến nhận thức, suy nghĩ của người dân, từ đó tác động đến tình hình kinh tế, chính trị và an ninh - trật tự trong nước. Vì vậy, việc kiểm soát hoạt động báo chí là vô cùng cần thiết.

Xin giấy phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo có yếu tố nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trước khi tiến hành bất kỳ Hội thảo hay hội nghị nào, bước đầu cần phải có sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, việc tổ chức các sự kiện có liên quan đến yếu tố nước ngoài (bao gồm người tổ chức, khách mời và nhà tài trợ mang quốc tịch nước ngoài) đều yêu cầu xin giấy phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế. Trong bài viết dưới đây, Luật Gia Phát sẽ cung cấp chi tiết nhất toàn bộ quá trình xin giấy phép này, giúp quý khách tiến hành một cách thuận lợi và hiệu quả.