Các bước để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Mục lục bài viết

  1. Bước 1: Thủ tục đăng ký chủ trương đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
  2. Bước 2: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dối với công ty 100% vốn nước ngoài
  3. Bước 3: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Xin chào Công ty Luật Gia Phát, tôi là người Nhật Bản, hiện tại tôi đang dự định tự mình đứng ra thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Vì chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này nên tôi muốn nhờ Công ty luật giải đáp cho tôi.

Các bước để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Xin chào Bạn về câu hỏi của bạn, Luật Gia Phát xin giải đáp như sau:

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, để thành lập một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài  tại Việt Nam thì thủ tục sẽ bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Thủ tục đăng ký chủ trương đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thủ tục này chỉ bắt buộc đối với các dự án lớn, có ảnh hưởng nhất định tới các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia hoặc địa phương. Cụ thể các dự án này sẽ được quy định trong pháp luật về đầu tư công và pháp luật về đầu tư.

Theo đó, khi nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư thì bắt buộc phải đăng ký chủ trương đầu tư với cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Hiện tại, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, có 03 (ba) cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Khi thực hiện thủ tục này, bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Do dung lượng bài viết có hạn nên Luật Gia Phát không thể đề cập hết được vấn đề này. Trường hợp cần thêm thông tin gì, bạn có thể liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí của công ty Luật Gia Phát, các luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bạn.

Bước 2: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dối với công ty 100% vốn nước ngoài

Cũng tương tự như thủ tục đăng ký chủ trương đầu tư, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ bắt buộc đối với các dự án đầu tư sau:

Các bước để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thứ nhất là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Thứ hai là dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư năm 2014.

Như vậy, trường hợp bạn muốn tự mình đứng ra thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì bạn bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để thực hiện thủ tục này, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ở Bước 1, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của bạn;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực tài chính của bạn;

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 - Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 3: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài gần như đã hoàn tất, bạn chỉ cần làm  thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nữa là xong.

Đối với trường hợp của bạn, bạn sẽ thành lập được công ty TNHH một thành viên. Để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp này, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty (nếu có);

+ Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của bạn;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của bạn.

Ngoài thủ tục này, khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn phải thực hiện thêm một số thủ tục để công bố thông tin doanh nghiệp và các thủ tục khác liên quan tới con dấu doanh nghiệp và thuế theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trên đây là các bước hoàn chỉnh để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Thủ tục này là khá khó khăn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, để nhận được các tư vấn luật miễn phí, bạn hãy gọi tới hotline 098.1214.789 để được giải đáp kịp thời từ Luật Gia Phát. 

Mọi thông tin chi tiết truy cập địa chỉ website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT