Tư vấn các loại hình doanh nghiệp

Nếu căn cứ vào bản chất kinh tế của chủ sở hữu để xác định, thì doanh nghiệp có 3 loại hình chính dựa trên hình thức và giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu, cụ thể bao gồm:

Tư vấn sự cần thiết của Luật Doanh nghiệp 2014

Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp 2005, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành vào 01/01/2006 số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hàng năm luôn tăng so với năm trước. Kể từ đầu


Tư vấn thủ tục thay đổi trụ sở chính của Doanh nghiệp

Địa chỉ  kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng của công ty.Địa chỉ kinh doanh là nơi công ty tiến hành những hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng.Do nhu cầu kinh doanh, công ty bạn muốn

Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung phát triển kinh tế.Theo đó  một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp


Tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp là một khâu quan trọng trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Sau khi đi vào hoạt động hoạt động nhiều doanh nghiệp lại muốn chuyển đổi hình thức doanh

Kinh doanh thiết bị y tế cần những yêu cầu gì?

Hiện nay, tình trạng dịch bệnh SARS-CoV-2  đang diễn ra ngày càng phức tạp. Trang thiết bị y tế là những sản phẩm cần thiết hơn bao giờ hết để giúp đội ngũ nhân viên y tế chống lại dịch bệnh. Đồng thời trang thiết