Thủ tục chia doanh nghiệp

Mục lục bài viết

  1. 1. Các trường hợp  chia doanh nghiệp
  2. 2. Thủ tục chia doanh nghiệp

1. Các trường hợp  chia doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Tuy có sự thay đổi về số lượng công ty, cổ đông, số lượng tài sản nhưng những quyền  lợi của chủ nợ và người lao động vẫn cần được đảm bảo, nhà nước vẫn phải thực hiện công tác quản lý đối với những doanh nghiệp mới được thành lập. Vì vậy, pháp luật có những quy định về thủ tục khi thực hiện hoạt động chia doanh nghiệp.

2. Thủ tục chia doanh nghiệp

Sau đây công ty luật Gia Phát chúng tôi xin tư vấn miễn phí cho quý độc giả về thủ tục chia doanh nghiệp như sau:

-  Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

- Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo:

+ Nghị quyết chia công ty;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được:

- Tư vấn thủ tục chia doanh nghiệp.

- Soạn thảo các giấy tờ liên quan đến chia doanh nghiệp.

- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chia doanh nghiệp.

- Các thủ tục khác có liên quan đến chia doanh nghiệp.

Liên hệ hotline 098.1214.789 để được tư vấn miễn phí. Mọi thông tin chi tiết truy cập: luatgiaphat.com/ luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT