Lập di chúc đúng cách như thế nào?


Hiện nay nhu cầu lập di chúc để định đoạt lại tài sản cá nhân là một nhu cầu vô cùng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để lập được di chúc hợp pháp. Trong bài viết này, luật Gia Phát cung cấp cho bạn những thông tin đáng lưu ý nhất để có một bản di chúc hợp lệ.

Lập di chúc, soạn thảo di chúc

 Để lập được một bản di chúc đầy đủ có hiệu lực pháp luật, di chúc phải đảm bảo các điều kiện. Bao gồm:

Thứ nhất, người lập di chúc :
Người đã thành niên không mắc các bệnh về thần kinh hoặc không làm chủ được hành vi của mình.
Người từ 15-18 tuổi có quyền lập di chúc nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
Người lập di chúc phải sáng suốt và minh mẫn trong quá trình lập di chúc, không bị lừa dối, cưỡng bức hay đe dọa trong quá trình này.
Thứ hai, hình thức của di chúc :
Di chúc bằng văn bản có người làm chứng hoặc không có người làm chứng :
Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.
Di chúc bằng miệng.
Thứ ba, điều kiện có hiệu lực của di chúc:
Đối với di chúc bằng văn bản không có công chứng chứng thực :
Người lập di chúc phải sáng suốt và minh mẫn trong suốt quá trình lập di chúc, không bị cưỡng ép, lừa dối, đe dọa và nội dung di chúc phải phù hợp với các quy định của pháp luật.
Đối với di chúc bằng miệng :
Có ít nhất hai người làm chứng, và phải cùng nhau kí tên vào văn bản được lập dựa trên ý chí cuối cùng của người lập di chúc. Trong thời hạn 5 ngày, văn bản này phải được công chứng, chứng thực phù hợp.


Tư vấn pháp luật tại Luật Gia Phát

Thứ tư, nội dung của di chúc :
Di chúc phải đáp ứng các nội dung cơ bản như: Ngày,tháng, năm, họ tên người lập, người nhận, số di sản…
Di chúc bằng văn bản không được viết tắt hay bằng kí hiệu khác, ngoài ra phải đánh số trang di chúc nếu di chúc có nhiều trang.
Trên đây là toàn bộ những vấn đề cần lưu ý khi lập di chúc, mọi người có thể tham khảo để lập được một bản di chúc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật.

Trong quá trình lập di chúc, nếu còn vấn đề gì thắc mắc, hãy liên hệ lại với luật Gia Phát để được giải đáp.
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT