Thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên

Mục lục bài viết

 1. 1. Bản chất việc mua bán công ty TNHH 2 thành viên
 2. 2. Thủ tục mua bán Công ty TNHH 2 thành viên:
 3. 3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

1. Bản chất việc mua bán công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp thì các thành viên trong công ty được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức khác theo quy trình sau:

 • Chào bán phần vốn góp này cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

 • Nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hay không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán, thì thành viên này có thể chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác ở bên ngoài không phải là thành viên, tuy nhiên chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán với các thành viên còn lại trong công ty.

➨ Về bản chất, mua bán công ty TNHH 2 thành viên trở lên là việc mua lại phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ của mình trong công ty TNHH 2 thành viên, người mua sẽ trở thành chủ sở hữu mới của công ty. Như vậy, khi thực hiện mua bán công ty TNHH 2 thành viên cũng chính là đang thực hiện giao dịch chuyển nhượng, mua phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên.

2. Thủ tục mua bán Công ty TNHH 2 thành viên:

Quy trình mua bán công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên được tiến hành theo 3 bước sau:

➨ Bước 1: Làm thủ tục chuyển nhượng vốn

 • Bên mua và bên bán thực hiện chuyển nhượng vốn và ký kết hợp đồng chuyển nhượng;
 • Bên mua (bên nhận chuyển nhượng vốn) là cá nhân thực hiện thanh toán số tiền vốn cho bên bán (bên chuyển nhượng vốn) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
 • Bên mua là tổ chức không được sử dụng tiền mặt để thực hiện thanh toán số tiền vốn góp cho bên bán.

➨ Bước 2: Làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu/thành viên góp vốn của công ty

Sau khi 2 bên đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, trong vòng 10 ngày, công ty cần thực hiện hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu/thành viên góp vốn của công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên gồm:

 1. Thông báo thay đổi thành viên góp vốn của công ty;
 2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
 3. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi;
 4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 5. Bản sao y công chứng giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật mới của công ty (nếu chủ sở hữu mới là cá nhân);
 6. Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập (nếu chủ sở hữu mới là tổ chức);
 7. Văn bản ủy quyền cho cá nhân/tổ chức làm thủ tục đăng ký thay đổi của doanh nghiệp.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh/thành phố.

Thời gian giải quyết của thủ tục: 3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

➨ Bước 3: Thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN do chuyển nhượng vốn

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng, cá nhân có phát sinh thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn cần thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo từng lần phát sinh tại cơ quan thuế quản lý.

Hồ sơ kê khai thuế TNCN do chuyển nhượng vốn bao gồm:

 1. Tờ khai thuế TNCN do chuyển nhượng vốn theo mẫu số 04/CNV-TNCN;
 2. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 3. Giấy chứng nhận góp vốn của cá nhân chuyển nhượng;
 4. Bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 5. Bản photo CMND/CCCD của cá nhân chuyển nhượng và cá nhân nhận chuyển nhượng;
 6. Văn bản ủy quyền cá nhân đại diện thực hiện thủ tục kê khai.

Thời gian giải quyết của thủ tục: 3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Lưu ý:

Theo Điều 11 Thông  tư số 111/2013/TT-BTC thì thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn sẽ được tính theo công thức như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%.

Trong đó: Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng vốn góp - Giá mua của phần vốn góp.

Chính vì vậy, trường hợp nếu cá nhân chuyển nhượng ngang giá không phát sinh thu nhập tính thuế thì sẽ không cần nộp thuế, tuy nhiên vẫn phải thực hiện thủ tục kê khai tại cơ quan quản lý thuế. 

Mọi chi tiết xin liên hệ

LUẬT GIA PHÁT

Hotline: 098. 1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn              Website: luatgiaphat.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT