Thủ tục gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là một trong những loại văn bằng bảo hộ. Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có hiệu lực bắt đầu từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn. Sauk hi hết hạn 5 năm, nếu muốn kiểu dáng công nghiệp tiếp tục được Nhà nước bảo hộ thì phải làm các thủ tục để gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo quy định. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 93 Luật SHTT thì bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ có thể được gia hạn liên tiếp nhiều nhất 2 lần, mỗi lần là 5 năm.

Thủ tục gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

- Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, trong vòng 6 tháng trước ngày Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ Kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và nộp lệ phí gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

 Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên đơn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực và chủ Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. 

Tuy nhiên, nhằm tiết kiệm thời gian và công sức để thực hiện các thủ tục hành chính nhằm gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền  Kiểu dáng công nghiệp, chủ bằng độc quyền hoàn toàn có thể ủy quyền việc gia hạn này cho một tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp, sẵn sàng tiến hành các thủ tục cần thiết để nhanh chóng giúp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp tiếp tục được Nhà nước bảo hộ trong 5 năm tiếp theo với chi phí dịch vụ hết sức hợp lý.

Theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN thì:

Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Để gia hạn hiệu lực cho Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, các bạn chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau đây:

- Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

- Bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp )

- Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua người đại diện);

- Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.

Lệ phí gia hạn Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp được quy định như sau:

- Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm.

- Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho mỗi tháng nộp muộn: 10% lệ phí gia hạn.

Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót mhoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

(ii) Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng. Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT