Sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng

Việt Nam là một nước nông nghiệp nên cần đầu tư cho việc phát triển nông nghiệp. Phát triển, nghiên cứu và tạo ra những giống cây trồng có năng suất cao hơn, hiệu quả hơn là một trong những việc đó. Giống cây trồng gồm cây giống hoàn chỉnh, vật liệu nhân giống, vật liệu thu hoạch của các giống cây trồng thuộc loài cây nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sinh, các loài nấm mới được chọn tạo hoặc được phát hiện và phát triển từ một loài cây trồng thuộc Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.  Khi tạo ra giống cây trồng mới thì người sáng tạo cần thực hiện đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Họ sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng. Bằng bảo hộ này được phép sửa đổi và được cấp lại khi rơi vào những trường hợp mà pháp luật quy định. Tại Điều 172 Luật sở hữu trí tuệ quy định về việc sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng như sau :

Sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng

1.Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp những sai sót này là do cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng gây ra thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải sửa chữa, chủ bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng  là tổ chức, cá nhân được cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Chỉ có chủ văn bằng bảo hộ mới có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước sửa đổi Bằng bảo hộ. Phần sửa đổi này chỉ có thể là sai sót liên quan đến tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ.

2. Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.

Cũng như các văn bằng bảo hộ khác, Bằng bảo hộ giống cây trồng có thẻ được cấp lại nếu bị mất hoặc bị hư hỏng. Chỉ chủ bằng bảo hộ mới có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cấp lại.
Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT